Liikmete registreerimine
Liikmemaksu tasumine

saaja nimi - Noorteühendus ELO
summa - 10 eurot
selgitus - liikme ees- ja perekonnanimi


Liikme ees- ja perekonnanimi:*
Liikme sünniaeg:*
Mitmendas klassis liige õpib?:*
Kuraatori nimi: